HowTo: Hoe bepaal ik het vochtgehalte van een stuk hout?

HowTo: Hoe bepaal ik het vochtgehalte van een stuk hout?

De aanbeveling ‘gebruik droog hout’ wordt veel gemaakt, maar wat is nu eigenlijk droog hout en hoe is de droogte van het hout vast te stellen of te meten?

Waarom droog hout stoken?

Om veranwoord te stoken zijn een aantal factoren van belang. Een van deze factoren is het gebruik van droog en schoon hout. Dit is van belang om tot een zo volledig mogelijke verbranding te komen. Een te grote hoeveelheid vocht in het hout zorgt voor een onvolledige verbrandig. Dit zal zorgen voor veel uitstoot, dus voor vervuiling van het milieu, kachel, haard en het rookkanaal. Wees daarom bewust van het vochtgehalte van het hout dat u stookt. Om erachter te komen hoe droog het hout is, kunt u het vocht meten. 

 

 

  Het meten van houtvocht in een stuk hout

Hoe?

Houtvocht is te meten met een houtvochtmeter. Deze meters zijn al verkrijgbaar vanaf €20,- en deze voldoen prima. Voordat men het vocht in het hout kan meten moet het hout eerst gekloven worden. Het vochtpercentage wordt gemeten op het gekloofde vlak. Het vocht wordt gemeten op drie punten in het hout, namelijk in het midden en 5cm vanaf iedere kopse kant. De vochtmeter wordt vervolgens overdwars in het hout gestoken, dit om een meeting in dezelfde ader te voorkomen. Het gemiddelde van de drie gemeten vochtpercentages is het officiële vochtpercentage van het stuk hout. Door meerdere stukken hout uit verschillende delen uit de stapel te meten kan een representatief beeld geschetst worden van de droogte van het opgeslagen hout. Het percentage moet rond de 15% liggen. Hout dat te droog is brandt te snel. Hout dat te veel vocht bevat is ook niet goed, het vocht in het hout zorgt ervoor dat er veel energie verloren gaat en het zorgt voor extra uitstoot en emissie wat nergens voor nodig is.

Hoe bepaal ik het vochtpercentage van mijn stuk hout? Michiel Franssens van Ecolink Solutions legt het u graag uit.

Persoonlijk stookadvies

Wilt u persoonlijk stookadvies? Kom dan naar ons Experience Center. Daar staat een adviseur klaar om u er alles over te leren.