Bio-ethanol is een licht ontvlambaar vloeistof. Het bijvullen van een bio-ethanolhaard vraagt daarom om extra aandacht om morsen te voorkomen. Gemorste vloeistof kan namelijk vlam vatten wanneer de haard wordt aangestoken.  

Het verschilt per bio-ethanolhaard hoe de haard moet worden bijgevuld. Het is daarom belangrijk om de gebruikershandleiding goed door te lezen voordat u de haard in gebruik neemt. Waar u bij een haard van Cocoon Fires de verbrandingskamer er in zijn geheel kunt uitnemen om bij te vullen, vult u een bio-ethanol haard van Icon Fires bij met een speciale slang. Deze slang voorkomt morsen en ongewenste vlammen op de bovenplaat tijdens het ontsteken. Bij de bio-ethanolhaard van Xaralyn gebruikt u een trechter om de verbrandingskamer bij te vullen.

Naast deze merkspecifieke methoden om een bio-ethanolhaard bij te vullen, gelden er ook een aantal belangrijke basis voorzorgsmaatregelen waar u tijdens de bediening van een bio-ethanolhaard rekening mee moet houden. Enkele van deze maatregelen leest u hieronder.   

Nooit bijvullen tijdens het branden

Voor alle bio-ethanolhaarden geldt dat de haard nooit bijgevuld mag worden wanneer deze nog brandt. Omdat bio-ethanol licht ontvlambaar is, veroorzaakt dit een gevaarlijke steekvlam. 

Laat de haard goed afkoelen 

Wanneer u het vuur dooft moet u de haard eerst goed laten afkoelen voordat u deze weer kunt bijvullen. Hiermee voorkomt u eveneens een ongewenste steekvlam die wordt veroorzaakt door vrijgekomen en onzichtbare dampen. Voor vuur is namelijk brandstof, zuurstof en warmte nodig. Wanneer deze warmte nog aanwezig is tijdens het bijvullen van het brandstof, kan dit brandstof door de warmte ongewenst ontsteken. Hoelang u moet wachten hangt af van het type haard. Lees daarvoor de gebruikshandleiding van de haard altijd goed door.

Wacht na het bijvullen met aansteken

Wanneer u de haard eenmaal hebt bijgevuld, moet u minimaal 2 minuten wachten met het ontsteken zodat ongewenste dampen weg kunnen. Doet u dit niet dan kan deze brandbare en onzichtbare dampwolk ongewenst ontvlammen en een gevaarlijke situatie opleveren. Plaats om deze reden de haard altijd in een goed geventileerde ruimte zodat alle brandbare dampen goed weg kunnen. 

Wat te doen bij het morsen van bio-ethanol

Wanneer u tijdens het vullen brandstof morst, dan moet u dit direct wegvegen met een droge doek en het daarna laten drogen voordat u de brander aansteekt. Omdat het brandstof licht ontvlambaar is, ontsteekt ook het gemorste brandstof wanneer u dit niet verwijdert. 

Vul tot maximale vullijn

Vul de brander nooit voorbij de maximale vullijn. Bij overvulling zal het toestel met te hogere temperaturen gaan branden, waardoor uitschakelen moeilijker zal worden. De vlammen worden oncontroleerbaar. Voordat u de haard aansteekt kunt u de overtollige brandstof beter eerst verwijderen. Bij de meeste bio-ethanolhaarden kunt u hiervoor de brandstoftank uitnemen met speciale handgrepen of rubberen handschoenen. Leeg het overtollige brandstof in een container die geschikt is voor het volume van de brander of in de gootsteen of toiletpot. Veeg vervolgens de gemorste brandstof weg en laat eventuele resten verdampen. Plaats de brandstoftank vervolgens terug in de behuizing. Steek de haard pas aan als alle resterende brandstof buiten de haard volledig is verdampt. Bij de meeste bio-ethanolhaarden moet u een bepaalde tijd wachten voordat u de haard weer kunt aansteken. Lees daarvoor altijd goed de gebruikershandleiding door. Hierin staat precies beschreven welke stappen u moet volgen bij overvulling van uw toestel.

Houd een ABE-brandblusser in huis 

Wanneer u een bio-ethanolhaard heeft dan is het verstandig om een klasse ABE-brandblusser in huis te hebben. Vooral wanneer u een minder betrouwbaar toestel in huis heeft. Brandblussers van klasse ABE worden gebruikt om branden te blussen die worden veroorzaakt door brandbare vloeistoffen zoals bio-ethanol. Deze type brandblussers doven de vlammen door een droog chemisch poeder of schuim met een stikstof drijfgas vrij te geven. Het blussen met water zal het vuur dat is veroorzaakt door bio-ethanol groter maken en is dus af te raden. Mocht er om wat voor reden dan ook een ongeluk gebeuren, dan kunt u een ongecontroleerd vuur blussen met een ABE-brandblusser. Bij gecontroleerde vlammen die uit de haard komen kunt u uiteraard ook gewoon de schuif dichtzetten waardoor de vlammen doven.

Laat u adviseren

Laat uzelf altijd goed informeren door een haardenspeciaalzaak en lees voor veilig gebruik van een bio-ethanolhaard de gebruikershandleiding altijd goed door.