Hoe vraag ik subsidie aan voor mijn pelletkachel?

Hoe vraag ik subsidie aan voor mijn pelletkachel?

Per 1 januari 2020 is de subsidieregeling op pelletkachels gestopt en dat betekent dat de subsidie op pelletkachels is komen te vervallen.

Subsidieregeling pelletkachels is gestopt

Sinds januari 2017 verleende de overheid subsidie voor investeringen in duurzame energie. De overheid had hiermee als doel om het gebruik van duurzame verwarming in Nederland te stimuleren en de C02 uitstoot te verminderen. Onder deze subsidieregeling viel ook de subsidie op de pelletkachel.

Subsidie pelletkachel 

De subsidie bedraagt €50,- per kilowatt met een minimum van €500,-. In totaal stelt de overheid dit jaar 70 miljoen euro subsidie beschikbaar.

De gedachte achter de subsidie voor pelletkachels

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame
energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april
2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per
subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

De subsidie is aan te vragen via de website van het RVO. Met de juiste gegevens van de kachel en
enkele handelingen vraagt u dit eenvoudig aan. Wij zetten de belangrijkste voorwaarden en stappen
voor het aanvragen van de subsidie op een rij.

Pelletkachels komen in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

 •  bestemd zijn voor de productie van warmte;
 •  automatisch worden gestookt op houtpellets;
 •  een gesloten voorkant hebben;
 •  een vermogen van 5kW tot 500 kW hebben.

U als particulier komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft;
 • Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend;
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik is genomen;
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs. Het is uw eigendom;
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd;
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de subsidie?

Er wordt van u verwacht dat u beschikt over een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs. Dit geldt ook als u contant heeft betaald. Een goed gespecificeerde kassabon is hierbij van groot belang. Een factuur is geen betaalbewijs, behalve als hierop 'Voldaan' of 'Betaald' staat.U kunt het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs bijvoorbeeld meesturen als digitale foto, scan of schermprint (printscreen). Zorg dat in ieder geval de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:

 • een omschrijving van het product, onder andere het typenummer;
 • de naam van het merk of de fabrikant;
 • de datum van aanschaf;
 • het bedrag en de datum van betaling;
 • de meldcode van het apparaat dat u heeft gekocht (zie de apparatenlijsten).

Om de subsidie aan te vragen dient u te beschikken over DigiD. Dat is uw digitale identiteit. Beschikt
u nog niet over deze gegevens? Of loopt u tegen problemen aan? Klik dan hier.

Particuliere aanvraag

 • Controleer of uw pelletkachel voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Goedkeurde pelletkachels staan vermeld op de lijst van het RVO. Staat uw kachel op de lijst, dan bent u ervan verzekerd dat uw kachel in aanmerking komt voor de subsidie.
 • Om deze subsidie vervolgens aan te vragen logt u hier in met uw DigiD

 

 

 

 • Vervolgens gaat u naar de optie ‘Nieuwe aanvragen’ en kiest u voor ‘investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

 

 • Door nu alle formulieren stap voor stap in te vullen vraagt u de subsidie aan.

Bij de tweede stap vult u het volgende in:

 • Dat u de ‘Aanvrager’ bent,
 • U de pelletkachel al heeft geïnstalleerd,
 • Het apparaat aangeschaft is na 1 januari 2016 en dat u een betaalbewijs heeft.

 

 

 • Bij de volgende stap geeft u aan dat het apparaat bij u thuis is geplaatst. En of het een nieuwbouw of een bestaand huis betreft. Vervolgens geeft u aan welke pelletkachel u heeft aangeschaft. Door te klikken op meldcode pakt hij de onderstaande lijst erbij en zoekt u de juiste kachel op. Indien de kachel er niet in staat kiest u voor de optie ‘overig’ en vult u de gegevens van de pelletkachel zelf in.

 

Het vervolg

Direct na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbericht via de mail. Online kunt u de status van uw aanvraag zien. Wanneer de aanvraag goed is gekeurd krijgt u via de post een bericht van het RVO. Dit kan tot 8 weken duren. In deze brief staat vastgesteld welk bedrag aan subsidie u ontvangt. Dit bedrag wordt uitgekeerd op het rekeningnummer dat u heeft ingevoerd. Het is dus van belang dat deze gegevens kloppen. De uitbetaling van de subsidie zal ongeveer een week na het ontvangen van de brief plaats vinden.

Neem voor meer informatie contact op met HAVÉ Verwarming 

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag bij het aanvragen van de subsidie voor pelletkachels. Neem dan contact op met Arnoud (marketing) van HAVÉ Verwarming.