Op zoek naar een schone, energiezuinige houthaard of kachel? Een toestel die aan de strenge eisen en wetgeving van de toekomst voldoet? Kies dan voor een haard of kachel die aan EcoDesign2020 voldoet. 

Ecodesign2020: Strengere eisen haarden- en houtkachels 

Het Europese EcoDesign2020 is een richtlijn die voorschrijft aan welke eisen hout- en pelletkachels in de toekomst moeten voldoen. In eerste instantie zou deze richtlijn pas vanaf 2022 gelden, dat is nu vervroegd naar 1 januari 2020. HAVÉ Verwarming juicht deze regelgeving toe en doet er alles aan om dit na te leven. Ons huidige assortiment is klaar voor de toekomst en voldoet al een langere tijd aan de richtlijnen van Ecodesign2020.

Hoe zien de richtlijnen van ECODESIGN2020 eruit?

Als onderdeel van het Ecodesign2020 zijn producteisen opgesteld voor nieuwe houtkachels en pelletkachels. Voor beide type kachels zijn de voorstellen met producteisen in 2015 goedgekeurd door het Europees Parlement. Vanaf 2020 moeten deze richtlijnen van het Ecodesign in alle EU-lidstaten worden nageleefd.

In overleg met de overheid heeft de Nederlandse Haarden en Kachelbranche voor Nederland onderstaande tabel ontwikkeld waarin duidelijk wordt waaraan houtkachels en haarden moeten voldoen. Mede omdat binnen de EU nog geen overeenstemming is bereikt over de vaststellingsmethode voor de emissies. Schematisch ziet dat er voor de komende jaren als volgt uit:

Vanaf 1 januari 2020 moeten dus alle toestellen die op de markt komen aan deze eisen voldoen. Wanneer dat het geval is, mag de fabrikant een CE-markering aanbrengen. Deze markering heeft betrekking op het rendement, de veiligheidsaspecten en de uitstoot (emissies) van het betreffende toestel. Alle houtkachels- en haarden van HAVÉ Verwarming zijn CE-gecertificeerd en voldoen dus aan de Ecodesign richtlijnen. 

Duurzame keuze maken

De branche is al jaren bezig om de regelgeving rondom haarden en kachels aan te scherpen. En eindelijk lijkt de urgentie van dit onderwerp dus ook ingezien te worden bij de overheid en wordt er stap voor stap toegewerkt naar de strengere eisen in de vorm van Ecodesign2020.

Een belangrijk onderdeel van het Ecodesign is dat houtkachels, pelletkachels en gashaarden vandaag de dag moeten zijn voorzien van een Ecolabel. Een Ecolabel geeft duidelijk aan hoe zuinig een toestel is. Wanneer de kachel een groen label heeft, weet u dat het een energiezuinige kachel betreft. Het assortiment houtkachels van HAVÉ Verwarming bestaat alleen uit haarden en kachels die vallen onder energielabel A++, A+ en A. Deze EcoDesign haarden en kachels voldoen aan de huidige wetgeving. Dat betekent moderne toestellen die voorzien zijn van de nieuwste technieken. Een duurzame keuze!

Alles weten over Ecodesign2020

Kom voor een advies op maat naar Lunteren. In het Experience Center van HAVÉ Verwarming staan specialisten klaar die u graag een passend advies geven en u alles kunnen vertellen over de nieuwe richtlijnen rondom Ecodesign2020.